News

HOTUBA YA WAZIRI WA AFYA NA USTAWI WA JAMII MHE. DKT. SEIF SELEMAN RASHID (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FED

HOTUBA YA WAZIRI WA AFYA NA USTAWI WA JAMII MHE. DKT. SEIF SELEMAN RASHID (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FED [Jun 03, 2014, 15:11:12]

Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowa-silishwa leo ndani ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma za Jamii iliyochambua Bajeti ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, naomba kutoa hoja kwamba sasa Bunge lako likubali kupokea na kujadili Taarifa ya Utekelezaji wa Kazi za Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa mwaka 2013/14 na Mipango ya Utekelezaji katika Bajeti ya mwaka 2014/15.
Download it here

More news

Tamko la Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Mhe. Ummy Ally Mwalimu [Feb 22, 2017, 05:16:28]

Kwa mujibu wa utafiti wa viashiria vya UKIMWI na Malaria nchini wa mwaka 2011/12, wastani wa kiwango cha maambukizi ya VVU miongoni mwa watu wenye umri kati ya miaka 15 - 49 ni asilimia 5.1 (5.1%)....
read more »

Statement by the Minister for Health, Community Development, Gender, Elderly and Children [Feb 21, 2017, 06:11:21]

According to the Tanzania HIV and Malaria Indicator Survey (THMIS) 2011/2012 the general HIV prevalence is estimated at 5.1% among adults aged 15-49 years. This means that out of 100 people, 5 are....
read more »

COSTING OF THE THIRD HEALTH SECTOR HIV AND AIDS STRATEGIC PLAN (HSHSP III) 2013–2017. [Sep 16, 2015, 08:20:15]

The Costing of the Third Health Sector HIV and AIDS Strategic Plan (HSHSP III) 2013–2017 was developed in a highly participatory manner. While the Ministry of Health and Social Welfare,....
read more »

Welcome to the 2nd African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic December 16 - 19, 2015 Dar es Salaam, Tanzania [Aug 20, 2015, 04:14:22]

Please go to the conference website for more information: http://keypopulations.weebly.com/ Abstract submissions now open: http://keypopulations.weebly.com/abstracts.html

Operational Plan for Year 1 and Year 2 of the third Health Sector HIV and AIDS Strategic Plan (HSHSP III) 2013 – 2017 (NEW) [Sep 06, 2014, 05:38:28]

Over the years, there has been a significant increase in program funding for HIV and AIDS available for Tanzania from various sources including the Government of Tanzania, the Global Fund, PEPFAR and....
read more »

Third Health Sector HIV and AIDS Strategic Plan (HSHSP- III) 2013 – 2017 (NEW) [Sep 05, 2014, 04:12:27]

The third HSHSP was preceded by review of the second HSHSP. As it was for its second strategy, the development of HSHSP III was informed by the respective National Multi-sectoral Strategic Framework....
read more »

HOTUBA YA WAZIRI WA AFYA NA USTAWI WA JAMII MHE. DKT. SEIF SELEMAN RASHID (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FED [Jun 03, 2014, 15:11:12]

Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowa-silishwa leo ndani ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma za Jamii iliyochambua Bajeti ya Wizara ya Afya na Ustawi wa....
read more »

MUHTASARI WA HOTUBA YA WAZIRI WA AFYA NA USTAWI WA JAMII MHESHIMIWA DKT. SEIF SELEMAN RASHID (MB), KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO [Jun 03, 2014, 02:09:10]

Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Huduma za Jamii iliyochambua Bajeti ya Wizara ya Afya na Ustawi wa....
read more »

Tanzania Third National Mulch-Sectional Strategic Framework for HIV and AIDS (2013/14-2017/18) [Mar 12, 2014, 05:22:13]

The Third National Multi-Sectoral Strategic Framework for Mainland Tanzania 2013/14-17/18 (NMSF III) provides a common understanding for all HIV and AIDS stakeholders and refl ects current....
read more »

National HIV and AIDS Health Sector Research and Evaluation Agenda (2011-2015) [Mar 09, 2014, 14:18:09]

This National HIV and AIDS Health Sector Research and Evaluation Agenda (NHAREA) outlines research and evaluation priorities for the next 5 years (2011–2015). The Agenda is intended to guide the....
read more »